“Lykkeligt dette sogn i hvilket der ikke er adelsfolk” -inskription bag på kirkens altertavle.

Livet i kirken

Holbøl har siden juni 2012 haft titel af blomstrende landsby.  -Gennem årene har fokus særligt været på etableringen af Friskolen, bevarelsen af LetKøb, halbyggeriet: Alt sammen fokusområder som har stor betydning for Holbøl, og som hver især er med til at holde liv i og at skabe fællesskab i vores landsby.

Når der er menighedsrådsvalg går det mere upåagtet hen.  Én af grundene er måske, at kirken i almindelighed og menighedsrådet i særdeleshed ikke skænkes så mange tanker i dagligdagen i Holbøl.  – Kirken bliver opfattet som en selvfølge.  Den har trods alt ligget på sin plads i omkring 800 år, så det bliver den vel også ved med. At kirken er en selvfølgelig del af fællesskabet og livet i Holbøl, ser vi i menighedsrådet grundlæggende som noget positivt. -Dog ønsker vi ikke at være en “stilfærdig selvfølge”. Vores mål er ikke alene at fortælle, hvad der sker i kirken, men også om hvorfor.  Vi arbejder målrettet for at formidle, at tro, kirkeliv og fællesskab giver mening og perspektiv.

Der er god grund til at være optimistiske over kirken her i sognet. Ud over højmesser, aftengudstjenester og særlige børnegudstjenester er der liv i gode gamle traditioner som høst- og adventsgudstjeneste, koncerter, foredrag, og menighedsudflugter. Desuden er der et godt samarbejde med byens institutioner, foreninger mv.

At være kirke handler om fællesskab. Kirken er det vi gør sammen. Kirken er derfor ligeså lidt værd uden sin menighed, som skolen er uden elever og LetKøb uden kunder. Menighedsrådet arbejder derfor også for, at menigheden i højere grad gennem medansvar og medbestemmelsesret gør brug af deres medejerskab af kirken.

Menighedsrådets arbejde handler om mange ting. Ud over kirkegårdsdrift og mursten handler det om at skabe liv i og omkring kirken på en måde, så tradition og fornyelse går hånd i hånd. Hvis du har ønsker til kirkens liv, er du mere end velkommen til at kontakte enten præst eller menighedsråd. Det kan være, du synes, der mangler fornyelse i gudstjenesten eller har et ønske til kirkegården. Måske du har forslag til foredrag eller koncert eller ønske om, at vi starter en studiekreds. Eller måske du kunne tænke dig at give en hånd med. 

Holbøl kirke er hele sognets kirke!