Menighedsråd

“Lykkeligt dette sogn i hvilket der ikke er adelsfolk” -inskription bag på kirkens altertavle.

“Lykkeligt dette sogn i hvilket der ikke er adelsfolk” -inskription bag på kirkens altertavle.

Livet i kirken

Holbøl har siden juni 2012 haft titel af blomstrende landsby, og i 2019 har Holbøl fået den 5. blomst. Det er vi stolte af i Holbøl. Gennem årene har fokus særligt været på etableringen af friskolen, bevarelsen af LetKøb og halbyggeriet. Alt sammen fokusområder som har stor betydning for Holbøl, og som hver især er med til at holde liv i og at skabe fællesskab i vores landsby og i vores sogn.

Arbejdet i kirken går mere upåagtet hen. En af grundene er måske, at kirken i almindelighed og menighedsrådet i særdeleshed ikke skænkes så mange tanker i dagligdagen i Holbøl. Kirken bliver opfattet som en selvfølge.  Den har trods alt ligget på sin plads i omkring 800 år, så det bliver den vel også ved med.

At kirken er en selvfølgelig del af fællesskabet og livet i Holbøl, ser vi i menighedsrådet grundlæggende som noget positivt. Dog ønsker vi ikke at være en “stilfærdig selvfølge”. Vores mål er ikke alene at fortælle, hvad der sker i kirken, men også om hvorfor.  Vi arbejder målrettet for at formidle, at tro, kirkeliv og fællesskab giver mening og perspektiv.

Vi ønsker at inddrage menigheden i arbejdet med, hvad kirken i Holbøl skal stå for - ud over selvfølgelig at være kirke, med alt hvad det indebærer. Næste møde med menigheden finder sted den 21. november. 

Der er god grund til at være optimistiske over kirken her i sognet. Ud over højmesser, aftengudstjenester og særlige børnegudstjenester er der liv i gode gamle traditioner som høst- og adventsgudstjeneste, koncerter, foredrag, og menighedsudflugter. Desuden er der et godt samarbejde med byens institutioner, foreninger mv.

At være kirke handler om fællesskab. Kirken er det vi gør sammen. Kirken er derfor ligeså lidt værd uden sin menighed, som skolen er uden elever og LetKøb uden kunder. Menighedsrådet arbejder derfor også for, at menigheden i højere grad gennem medansvar og medbestemmelsesret gør brug af deres medejerskab af kirken.

Menighedsrådets arbejde handler om mange ting. Ud over kirkegårdsdrift og mursten handler det om at skabe liv i og omkring kirken på en måde, så tradition og fornyelse går hånd i hånd. 

Holbøl kirke er og skal vedblive at være hele sognets kirke!

   Menighedsrådsmøder i Holbøl menighedsråd kl. 18.30 i konfirmandstuen. Møderne er offentlige - dog er det sådan, at at nogle punkter, f.eks. personsager, er lukkede for offentligheden.