Kontakt menighedsråd

Kontakt

Send sikker post til menighedsrådet:

https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=9024

Mail: 9024@sogn.dk 

Formand

Dina Moos

Telefon: 22 16 86 33

Næstformand og kontaktperson

Karen Margrethe Sørensen

Kirkeværge

Hans Lausten

Kasserer 

Mathias Rudbeck

 

   Menighedsrådsmøder i Holbøl menighedsråd kl. 18.30 i konfirmandstuen. Møderne er offentlige - dog er det sådan, at at nogle punkter, f.eks. personsager, er lukkede for offentligheden.