Samtale med præsten

Præster i Den Danske Folkekirke har tavshedspligt.
Du kan henvende dig til din sognepræst, hvis du ønsker at snakke om noget, spørge om noget eller hvis du befinder dig i en svær situation, som du gerne vil dele med nogen. Det, der kommer frem i samtalen, vil aldrig blive fortalt videre, hvilket kan være en stor hjælp og trøst.
At møde en præst til en sjælesørgerisk samtale vil derfor sige, at du fortæller om noget, der ligger dig på sinde. Præster er ikke uddannede psykologer eller terapeuter og kan ikke hjælpe dig ind i et behandlingsforløb af professionel karakter. Til gengæld er det præstens opgave at lytte til situationen og gå med ind i problemet, sorgen eller glæden, så langt det er muligt.

Skriftemål
Selvom det ofte er noget, vi forbinder med den katolske kirke, er der også i vores kirke mulighed for et privat skriftemål. Her kan du få “læsset af” og få syndernes forladelse tilsagt i din konkrete situation.

Hjemmealtergang
Hvis du grundet sygdom eller andet er forhindret i at komme i kirke i en længere periode, er der også mulighed for hjemmealtergang – evt. sammen med dine nærmeste.

Kontakt