Konfirmation

Skrotkors fremstillet af konfirmanderne 2015

Konfirmation 2024/2025

Konfirmationen i 2025 kommer til at ligge 3. lørdag efter påske. Modsat tidligere år, hvor konfirmationerner lå 3. søndag efter påske. Der er lavet en tre-årig prøveperiode for dette koncept, hvilket betyder, at konfirmationerne fra 2024 til og med 2026 alle ligger 3. lørdag efter påske. 

Konfirmationsritualet

At blive konfirmeret er at få bekræftet, at Gud vil “være med os alle dage, indtil verdens ende.” Sådan lød Kristi ord også ved døbefonten den dag, vi blev døbt. Som konfirmand siger vi selv ja til, at Gud må tage del i ansvaret for vores liv. Mest af alt er konfirmationen dog en bekræftelse fra Guds side. Gud siger ja til at ville lade sin velsignelse følge, støtte og lyse op på vejen ud i voksenlivet og i resten af livet.

Konfirmationsforberedelse

Som 13-14 årig begynder de fleste at mærke, at de så småt er ved at blive voksne. Der sker en masse forandringer, både fysisk og mentalt. Måske begynder du at stille en masse spørgsmål til dig selv og andre om, hvad du vil med dit liv, hvad meningen med det hele er, og hvilke valg, du skal foretage…

  • Hvem er jeg, hvor kommer jeg fra?
  • Hvad vil jeg bruge mit liv til?
  • Hvem kan hjælpe mig med at vælge rigtigt?
  • Hvad er rigtigt, hvad er forkert?
  • Hvordan får man et godt liv, hvordan bliver jeg lykkelig?
  • Hvad skal jeg tro på, hvad kan jeg tro på?
  • Hvad er livet, hvad er døden?

Vælger du at gå til konfirmationsforberedelse i 7. klasse kommer du til at beskæftige sig med spørgsmål som disse. Gennem 8 måneder mødes du med holdet og præsten og snakker med udgangspunkt i Bibelen og kristendommen, om de svære emner som liv, død, svigt, tillid, venskab, kærlighed, tro og tvivl. Vi finder ikke svar på alle spørgsmål, men i kristendommen, i historien om Jesus fra Nazaret, findes mange mulige svar, og måske et ståsted, man kan følge og gribe fat i, hvis alt andet vakler.

Det praktiske

For at blive konfirmeret, er der tre kriterier du skal opfylde:

Konfirmationsforberedelsen tilrettelægges i samarbejde med Grænseegnens Friskole, og foregår både som traditionel klasseundervisning, men også ved at vi f.eks. tager på tur, får besøg af en bedemand el.lign

 

Her kan du tilmelde dit barn til konfirmationsforbederedelse. KLIK HER

Yderliger information om konfirmation

Konfirmations håndspålæggelse