Vielse

“Hver sin krop og hver sin gåde
I fik også hvert sit sind.
Denne forskel er en nåde
li’som regn og sol og vind,
intet svælg er Gud for bredt,
han kan gøre to til ét.”

Johannes Johansen
salme 706 v.2 i den danske salmebog

Vielsesritualet

Kirkebryllup er både vielse og velsignelse af et par. Et kirkebryllup er juridisk gyldigt på samme måde som vielse på rådhuset. Bryllupsceremonien forløber med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen. Et kirkebryllup handler også om kristen tro, håb og kærlighed.

Til bryllup i kirken takker vi for den kærlighed, vi har mødt gennem hele livet.  Her giver det også mening at tale om tilgivelse, pligt, troskab, barmhjertighed og om kærligheden som en gave. I velsignelsen får brudeparret en styrke fra Gud, som er dén, der er større end os selv og vores kærlighed. Gud er kærlighed.

Vielsesaftale

Aftale om vielse i Holbøl kirke sker ved henvendelse til sognepræsten. Ved henvendelsen aftaler vi tidspunkt for vielsen samt taler kort om de praktiske ting, der går forud. Yderligere aftaler vi et tidspunkt for en vielsessamtale.

Vielsessamtale

Vielsessamtalen handler primært om den kirkelige handling. Der vil givetvis være mange spørgsmål af praktisk karakter, som I vil kunne få afklaret her, ligesom vi i fællesskab kan vælge de salmer, I gerne vil have sunget til jeres bryllup. Samtalen åbner mulighed for at tale om det, der er væsentligt i jeres liv og forhold. Midt i de mange praktiske forberedelser før brylluppet, kan mødet blive en god anledning til at få talt om det, der binder jer sammen. Præsten har selvfølgelig tavshedspligt, så hvis I har noget, der bekymrer jer før den store dag, har I også mulighed for at bringe det ind i samtalen. Samtalen kan også handle om kristen tro.

Det praktiske

I god tid inden vielsen skal I aflevere en ægteskabserklæring til bopælskommunen. Når kommunen har tjekket, at I ikke er umyndiggjorte eller allerede er gift, udsteder kommunen en såkaldt prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal afleveres på kirkekontoret i Bov. Prøvelsesattesten gælder i 4 mdr. og skal være gyldig, når vielsen finder sted. Kirkekontoret i Bov skal ligeledes have navne og adresser på to vidner.