Dåb

Dåbsritualet

Ved barnedåb siger en voksen på vegne af barnet ja tak til den kristne tro. Ved dåben bliver du velsignet og får løftet om, at Gud altid vil følge dig med sin kærlighed, ånd og tilgivelse.
Dåben er det kirkelige ritual, der markerer, at du bliver medlem af Folkekirken. Dåben er således en festdag både for den der bliver døbt, familien og hele menigheden, som får et nyt medlem.
Du kan blive døbt uanset alder og dåben har den samme betydning: Du bliver medlem af kirken, får Guds velsignelse, kærlighed, ånd og tilgivelse. Du bliver mindet om at du er Guds barn.
Vi bliver ved at være Guds børn uanset alder, ligesom vi er vores forældres børn hele livet.

Dåbsaftale

Aftale om barnedåb samt dåb af børn og voksne sker ved henvendelse til Joan. Det kan foregå telefonisk på 40 44 74 38 eller ved at sende en mail til joar@km.dk 

Dåbssamtale

Forud for dåben har vi en samtale om dåbens betydning og hvordan det rent praktisk foregår i kirken. Det er en stor begivenhed at få sit barn døbt i kirken. For nogen er det uvant at være genstand for menighedens opmærksomhed, og derfor gennemgår vi også, hvad der kommer til at foregå på selve dåbsdagen. Ligeledes har I mulighed for at komme med ønsker til den kirkelige ceremoni. -Måske har jeres familie tradition for en bestemt salme el.lign.

Alle kan – uanset alder – blive døbt

Ved en barnedåb forpligter forældrene og fadderne sig på at oplære dåbsbarnet i den kristne børnelærdom. Ved dåb af større børn og voksne får den døbte i stedet to dåbsvidner. De er vidner i både juridisk og medmenneskelig forstand. Dåbsvidnerne deler det særlige øjeblik med den døbte, så de siden kan se tilbage på dåben sammen. Dåbsvidnerne kan være fortrolige venner eller familiemedlemmer, som også i andre situationer er den døbtes samtalepartnere. Store børn og voksne modtager forberedende dåbsundervisning, som oftest vil foregå i samtaleform.