Præst i Holbøl

Præst

Præsteembedet i Holbøl er for tiden vakant.

Gudstjenester og kirkelige handlinger varetages af vikarpræst Bjarne Hjort. Tlf  26693128 el. bjahj@km.dk

 

Holbøl pastorat beskæftiger én præst, som bor i præstegården i Holbøl

Præsten i Holbøl varetager kirkens kirkelige handlinger, udfører diakoni, besøger plejehjemmene, underviser konfirmander og deltager i øvrige kirkelige aktiviteter.

Man er velkommen til at henvende sig til præsten og bede om en samtale. Præsten har også mulighed for hjemmebesøg, hvis det ønskes, også evt. hjemmealtergang. Ønskes besøg af præsten, mens man er indlagt på sygehuset, kan man bede om det ved at rette direkte henvendelse til præsten eller gennem en af hospitalspræsterne. Præsten har selvfølgelig tavshedspligt.