Kirkebilen.

Hvis du har brug for kirkebil (almindelig taxi) inden for pastoratets grænse til gudstjenester og aktiviteter i kirker og kirkeladen, så ring en hverdag før inden for kirkekontorets åbningstid på tlf.: 7467 0917.

Kirkebilen kan benyttes af menigheden i Holbøl til alle gudstjenester og øvrige kirkelige arrangementer i Holbøl

Ordningen er etableret for at give alle, som ønsker det, mulighed for at komme i kirken. Den er et tilbud til ældre, gangbesværede, svagtseende og andre i Holbøl sogn som har vanskeligt ved selv at sørge for transport.
Kirkebilen kan benyttes til og fra alle gudstjenester og alle øvrige arrangementer i Holbøl Sogn.

Kirkebilen bestilles senest dagen inden hos Dan taxi
Tlf.: 70107800. 
Dan taxi afregner efterfølgende med menighedsrådet.

Har du brug for hjælp til bestilling af kirkebilen eller spørgsmål til ordningen, er du velkommen til at henvende dig til at henvende dig til sognepræsten eller kirkekontoret.