Begravelse/bisættelse

Begravelsesritualet

Begravelse er afsked og forkyndelse. En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst. Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

Anmeldelse af dødsfald

Langt de fleste mennesker henvender sig til en bedemand, når de står som nærmeste pårørende ved et dødsfald. Bedemanden varetager dødsanmeldelsen såvel som mange praktiske ting i forbindelse med et dødsfald. I Holbøl sogn skal dødsfald anmeldes til sognepræsten inden 48 timer. Yderligere skal der aftales en dato for begravelsessamtale samt for selve bisættelsen eller begravelsen.

Begravelsessamtale

Før en kirkelig begravelse taler de pårørende med præsten. Samtalen finder som oftest sted hos en af de efterladte eller i afdødes hjem, men kan også foregå på præstekontoret.  Under samtalen taler vi om den døde og vælger salmer. Der er en række praktiske ting, der skal afklares med hensyn til selve højtideligheden i kirken, men der er også plads til både tårer og smil, når vi taler om det liv, der nu er slut og de relationer, drømme, håb, svigt og hyggelige stunder, der har fyldt så meget.
Det kan være hårdt og ensomt at stå som efterladt efter et dødsfald og du er velkommen til at bruge præsten som støtte og sjælesørger både i tiden lige efter dødsfaldet, men også senere hen, når hverdagen skal finde en ny form.

Det praktiske

Ved et dødsfald kontaktes sognepræst Joan Arnbjarnardóttir ved at ringe 40 44 74 38. Man er også velkommen til at kontakte graver Marianna Bressen, der vil være behjælpelig med udvælgelse af gravsted. Der er også mulighed for at reservere et gravsted til sig selv på kirkegården, hvis der eksempelvis er et sted på kirkegården, man synes særlig godt om, og også her kan graveren være behjælpelige.

Traditioner i forbindelse med dødsfald i Holbøl Sogn
    • I Holbøl sogn har vi tradition for sjæleringning, hvilket betyder at klokkerne ringer for den afdøde fra kl. 11.00 – 11.30 den førstkommende hverdag efter dødsfaldet.
    • Førstkommende gudstjeneste efter begravelsen mindes den døde i kirken efter prædikenen, ligesom der bedes en bøn for den døde og de efterladte.
    • ​Første søndag i november fejrer vi Allehelgen og i Holbøl kirke markeres denne dag med en gudstjeneste, der fortrinsvis handler om død, opstandelse, savn, håb og liv. Alle er velkomne til denne gudstjeneste, og de, der har mistet et nært familiemedlem og fået det begravet fra Holbøl kirke det seneste år, får en særlig invitation med posten et par uger før. Under denne gudstjeneste tænder vi et lys for alle, der er døde i Holbøl sogn eller er blevet begravet eller bisat fra Holbøl kirke siden sidste Allehelgen, ligesom de alle nævnes fra prædikestolen efter prædikenen. Det plejer at være en meget stemningsfyldt og højtidelig gudstjeneste, der på trods af alt det smertefulde også emmer af liv og håb.

Foldere

Fugel på gravsten

Holbøl kirke har udgivet en lille folder til vejledning af de pårørende og som supplement til begravelsessamtalen med præsten.
Folderen kan læses her.

Se takstbladet 2018 for Holbøl kirkegård her