Her finder du en oversigt over det materiale vi offentliggør i tiden for nedlukningen af vore kirker.

Hjælp os meget gerne med at nå ud til de der ikke har adgang til internettet.
Kender du en medborger, som du ved har glæde ved Guds ord, en som måske ind i mellem kommer i kirken ?

Så håber vi, at du måske har lyst til at printe tekster og komme i postkassen hos vedkommende. Vi ønsker det vil give glæde.

Tak for din hjælp og omsorg.

   

Palmesøndag, den 5. april

Andagt fra Kollund Kirke
ved sognepræst
Solvejg Dam-Hein

Klik her for at se video

Klik her for at læse teksten

     

Fredag, den 3. april

Fredagstanker
ved sognepræst
Solvejg-Dam Hein

Klik her for at læse teksten

  

Søndag, den 29. marts

Andagt fra Holbøl Præstegaard
ved sognepræst
Helle Frimann Hansen

Klik her for at se video

     

Søndag, den 22. marts

Refleksion
ved sognepræst
Solvejg Dam-Hein

Klik her for at læse teksten

 

Søndag, den 15. marts

Refleksion
ved sognepræst
Solvejg Dam-Hein

Klik her for at læse teksten

 

 


Gudstjenesten er kirkens omdrejningspunkt

I folkekirken afspejler søndagens gudstjeneste forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab. Lige siden Jesus døde og opstod, er kristne mødtes om søndagen.
Ud over søndagenes almindelige gudstjenester, indbyder Holbøl kirke også jævnligt menigheden til at deltage i musikgudstjeneste, temagudstjeneste, lysmesse, byfets-gudstjeneste og andre alternative gudstjenesteformer.
Året igennem samarbejder Holbøl og Bov sogne om en gudstjenester, eksempelvis påskegudstjenesterne, Helligtrekongerfesten og friluftsgudstjenesten 2. pinsedag, hvor vi også områdets tyske præst og menighed deltager. 

Kristendom handler også om meget andet

Kristendom handler om tro,tillid, samvær, håb og glæde. Kirken er ikke begrænset til bygninger på en bakketop, til højtider eller livets store mærkedage. Kirken er også i hverdagen og ude mellem mennesker. Kirken er kort sagt alt det, vi gør, når vi er sammen.
Holbøl kirke har derfor en bred vifte af tilbud, som ligger uden for den almindelige gudstjeneste, rettet mod forskellige interessenter og aldersgrupper – her er foredrag, udflugter, koncerter, strikkevafé og meget mere. Målet er, at kirkens aktiviteter skal afspejle menigheden som helhed. – Alle skal have mulighed for at finde sit eget tilhørsforhold.

Børn i kirken

Menighedsrådet vil gerne bidrage til, at også børnene kan være med til gudstjeneste.  – Vi ved, at en gudstjeneste kan føles lang for de mindste – især under prædikenen. Under gudstjenesten kan de børn, der har lyst gå ud i våbenhuset sammen med en voksen. Her har vi et lille bord med stole, hvor der kan tegnes, leges eller kigges i bøger. Børnene er også velkomne til at tage en lille kuffert med malebøger, farver og bøger fra våbenhuset med ind i kirken. Kirken inviterer desuden året igennem til en række arrangementer, der er særligt målrettet børn og børnefamilier.